Update van ons statement over de Gates Carbon Drive (2010)

De tests en ervaringen van de laatste maanden, en dan niet zo zeer die van ons zelf dan wel die van de vele vroegere voorstanders van de Gates Carbon Drive, tonen het ondubbelzinnig aan: de Gates Carbon Drive zou het werkings- en veiligheidsniveau van een kettingaandrijving onder alle rijomstandigheden eventueel kunnen halen, als deze door een gesloten kast wordt beschermd tegen beschadiging, plakkerig vuil alsmede sneeuw en ijs.

Want dergelijke riemen zijn nu vaak en goed gedocumenteerd gescheurd, omdat ze – vaak zelfs zonder dat de gebruiker het merkte – door mechanische invloeden werden beschadigd. Ze scheurden resp. werkten niet meer in deze nog steeds voortdurende winter, omdat bij temperaturen rond het vriespunt ijsvorming plaatsvond op de riem en de tandwielen, waardoor de riemspanning steeg tot aan de breukgrens of de riem afliep. Ze scheurden, omdat granulaat of split dat vaak als strooimateriaal wordt gebruikt aan de riem bleef plakken en bij het contact met de tandwielen steeds verder in de structuur van de riem werd gedrukt, totdat de dragende structuur van de riem – de koolstofvezels – werd doorgesneden.

Natuurlijk zijn er gebruikers die deze problemen nog steeds niet hebben gehad en de riem daarom voor het aandrijfmedium houden dat superieur is aan de ketting. Maar tegen de achtergrond van alle bekende probleemgevallen en defecten kan hieruit een tweetal conclusies worden getrokken. Deze gebruikers hebben geluk gehad (of waren erg voorzichtig) en ze hebben hun fiets niet of nauwelijks onder voornoemde omstandigheden gebruikt (ijs en sneeuw resp. sterke verontreiniging).

Ook is gebleken dat we het bij het juiste eind hadden wat betreft de noodzakelijke framenauwkeurigheid en -stijfheid, en dat we niet het onheil over ons hebben afgeroepen. Want intussen zijn er – zij het meer dan een jaar na de marktintroductie – van zijde van de fabrikant strikte en – zoals door ons niet anders verwacht – uitgebreide richtlijnen en testmethoden voor de framestijfheid en -nauwkeurigheid alsmede een uitgebreide handleiding – in deze handleiding staan ook de weers- resp. gebruiksomstandigheden beschreven waarbij de met een riem uitgeruste fiets niet mag worden gebruikt.

Daarom luidt onze conclusie:

We zullen dit onderwerp in de gaten houden, maar een idworx-fiets met riemaandrijving op basis van de Gates Carbon Drive zal er zeker niet komen.

Want als een fiets met Carbon Drive een kettingkast nodig heeft om minstens even betrouwbaar te zijn als een met een ketting, wat blijft er dan nog over van de veronderstelde voordelen ten opzichte van een kettingaandrijving met kettingkast? Ook hiermee heeft men geen last van een met olie besmeurde of beschadigde broek en het smeerinterval kan met een geschikt smeermiddel tot minstens 1000 km worden verlengd. Dus moet afhankelijk van het aantal gereden kilometers twee- tot tienmaal per jaar twee tot drie minuten tijd worden gespendeerd aan het oliën van de ketting. Dat is per jaar heel wat minder dan u nodig hebt om de bandenspanning te controleren resp. te corrigeren. En hebt u met het oog op dit “noodzakelijk onderhoud” van de banden al eens overwogen om over te stappen op massieve rubberbanden …?

En door de riemkast, de voorgeschreven “snubber”, een aandrukrol tegen het overspringen van de riem bij hoge belasting en/of te lage voorspanning en het extra gewicht door deelbare, afstelbare uitvalpatten kan van een vermeende gewichtsbesparing van de Carbon Drive ook geen sprake meer zijn.


Gates Carbon Drive CDX nu ook optioneel op idworx mountainbikes (2015)

idworx en riemaandrijving (2014)

idworx trekkingbikeframes zijn voortaan belt-ready (2012)

Update van ons statement over de Gates Carbon Drive (2010)

Waarom heeft idworx voor 2010 geen riemaandrijving? (2009)