Garantie

Garantiebepalingen:

vanaf model jaar 2023

  De garantietermijn begint vanaf de dag vermeld op de aankoopbon en geldt alleen voor de eerste eigenaar.
  Bike Basics GmbH geeft op alle:

  • Titanium trekking / avontuur / elektrische frames (alleen frame): 10 jaar fabrieksgarantie tegen materiaal- en fabricagefouten
  • Aluminium trekking / avontuur / elektrisch frame (alleen frame): 6 jaar fabrieksgarantie tegen materiaal- en fabricagefouten
  • Titanium MTB / Gravel frame (alleen frame) 7 jaar fabrieksgarantie tegen materiaal- en fabricagefouten
  • Aluminium MTB / Gravel frame (alleen frame) 4 jaar fabrieksgarantie tegen materiaal- en fabricagefouten
  • idworx trekkingvork van aluminium 6 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en fabricagefouten
  • idworx carbon trekkingvork 6 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en fabricagefouten
  • idworx carbon MTB / Gravel vork 6 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en fabricagefouten
  Tevens geeft Bike Basics op gespoten aluminium frames en starre vorken 5 jaar fabrieksgarantie op lakfouten. Hieronder vallen scheurtjes of losla- tingen die niet het gevolg zijn van mechanische inwerkingen als gevolg van het gebruik of verkeerde behandeling resp. gebrekkig onderhoud.
  Hoewel voor idworx-frames zeer hoogwaardige lakken worden gebruikt, kunnen deze met name door zout in combinatie met water worden aan- getast.
  Daarom verdient het aanbeveling de lakoppervlakken schoon te maken na gebruik van de fiets in zouthoudende lucht en zweetsporen te verwijderen. Ook als de fiets het hele jaar door wordt gebruikt, is het met name in de winter zinvol om de fiets regelmatig te reinigen en te conserveren: zo wordt de lak tegen voortijdige veroudering beschermd.

  Wat te doen bij een garantiegeval?

  Bij een garantiegeval dient u direct contact op te nemen met uw idworx- dealer. Hier kunt u de fiets afgeven. Bike Basics streeft ernaar, garantie- gevallen zo snel mogelijk af te handelen. Overhandig uw dealer de aan- koopbon en een kopie van de idworx-garantiekaart, en geef hem uw adres met telefoonnummer, zodat we ons indien nodig zo snel mogelijk met u in verbinding kunnen stellen.

  Garantie-uitsluitingen:

  In de volgende omstandigheden vervalt uw aanspraak op garantie:

  • Training of wedstrijd in de disciplines „trial“ of „downhill“.
  • Uitrusten met een motor, hulpaandrijving of iets dergelijks.
  • Oneigenlijk gebruik in het algemeen.
  • Wijzigingen die de constructie van frame en vork verzwakken.
  • Materiaalbreuk als gevolg van een valpartij of een ongeval.
  • Slechte afstelling van de componenten die van invloed zijn op het frame
  / de vork, bv. lang rijden met niet-correct afgesteld balhoofdlager.
  • Schade die is ontstaan door gebrekkig transport, bv. op dakdragers.

  Wijzigingen aan idworx-fietsen:

  Bij de constructie en de keuze van de uitrusting van alle idworx-fietsen wordt uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Met het oog op een opti- male werking worden alle componenten perfect op elkaar afgestemd. Zou u desondanks belangrijke onderdelen willen veranderen, dan bent u hier in principe vrij in. Het verdient echter aanbeveling dergelijke modificaties door uw idworx-dealer te laten uitvoeren. Want bij veel van dergelijke modi- ficaties moet een vakman beoordelen, welke componenten bij elkaar pas- sen. Deze zorgt dan ook voor een deskundige montage, zodat de veiligheid van uw idworx-fiets intact blijft.

  Vóór het rijden:

  Vóór het rijden dient u na te gaan of de fiets in een optimale toestand ver- keert.
  Controleer daarom voordat u opstapt, of

  • de snelspanners van de naven, de zadelpen en de remmen (HS33 FIRM-tech) goed gesloten zijn;
  • de remmen goed zijn afgesteld en goed werken;
  • het balhoofdlager spelingvrij en toch makkelijk draaiend is afgesteld;
  • de zadelpen niet verder is uitgetrokken dan de veiligheidsmarkering;
  • alle boutverbindingen met het voorgeschreven aanhaalmoment zijn
  aangetrokken;
  • alle beweegbare delen makkelijk bewegen en niet worden gehinderd;
  • de bandenspanning correct is;
  • aan alle onderhouds- en bedrijfsvoorschriften is voldaan; deze voor-
  schriften zijn te vinden in de bijgeleverde handleidingen en op onze website www.idworx-bikes.com

Advies voor omwisselen van vaste aluminium trekking-voorvork

Klik hier voor de PDF

Let ook op de garantiebepalingen op uw idworx-garantiekaart!